Grafické práce

Zpracujeme Vám originální grafické návrhy, kreativní, nebo technické, další varianty.

Vytvoříme Vaši originální firemní tvář.
– firemní logo a  firemní manuál
– zpracujeme Vám veškeré grafické reklamní podklady
– design interiérů, exteriérů, obchodních prostorů
– design a tvorbu webů
– zpracujeme grafiku a předtiskovou přípravu veškerých tiskovin

Cena grafické práce je u nás v hodinové sazbě 350 – 450,- Kč. Počítáme nezbytně nutný čas pro zpracování grafického návrhu, předtiskové přípravy a kontroly dodaných dat.

Grafická data u nás zálohujeme abychom rychleji reagovali na vaše nové poptávky.